SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE
GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA
PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem

JO GRUP .este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile
din România, cu sediul în municipiul Bucuresti, înregistrată la ORC sub nr.
J40/3976/2003, având CUI RO15294010


PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
JO GRUP se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal
(Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt
  prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult
  timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să
  asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre,
  confidențiale și disponibile.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL
PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dumneavoastra sunt și vor
fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele
ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în
temeiul consimțământului Dumneavoastra în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din
Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează
Regulament/ul.
Situațiile în care JO GRUP . va colecta și prelucra datele Dumneavoastra, cu
caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt
următoarele:
1) Procesarea formularului de contact/ ofertă
JO GRUP va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de
contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului JO
GRUP , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în
conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a JO GRUP
Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare
pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dumneavoastra, în calitate de
client, precum și pentru transmiterea către Dumneavoastra a ofertelor promoționale,
în mod ocazional.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim
funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută
cu ocazia utilizării acesteia.
JO GRUP se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop
decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există
consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.
2) Publicații / Newsletter
Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a JO GRUP , datele
dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă
transmite aceste informări cu conținut juridic.
Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci
când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a JO GRUP
Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației /
Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu
protecția datelor al JO GRUP

CINE ARE ACCES LA DATELE
DUMNEAVOASTRA ?

JO GRUP , în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un
Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea
prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.
Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct,
Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta
Politică, utilizând date de contact de mai jos:
E-mail: office@JO GRUP.eu, Adresă de corespondență: Str. Barbu Delavrancea 18,
500334, Brașov, România
Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm
diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de
operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal
colectate de la Dumneavoastra, cu mențiunea expresă că vom apela doar la
persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a
unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte
cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastra
Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și
datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm
diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de
operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal
colectate de la Dumneavoastra, cu mențiunea expresă că vom apela doar la
persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a
unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte
cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastra.
Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și
datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii comunicare email – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon,
  adresă;
 4. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
 5. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE
DUMNEAVOASTRA ?

JO GRUP poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate
ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.
Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra vor fi prelucrate pe
perioada derulării relațiilor contractuale cu Dumneavoastra, precum și ulterior, pentru
o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de
prescripție.
Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a siteului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin
intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul primit sau al unei solicitări
scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

 1. dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea JO GRUP . o
  confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă
  privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a
  datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul
  prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dumneavoastra, JO GRUP .
  poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul
  în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care
  solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic
  utilizat în mod curent;
 2. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către JO
  GRUP . a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține
  completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; JO GRUP . va
  comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter
  personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se
  dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa
  cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 3. dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea JO GRUP .
  ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri
  nejustificate, iar JO GRUP . are obligația de a șterge datele respective, atunci
  când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
  scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți
  consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei
  juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime
  care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter
  personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse
  pentru respectarea unei obligații legale ce revine JO GRUP . în temeiul
  dreptului Uniunii sau al legislației române; JO GRUP . va comunica fiecărui
  destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere
  a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau
  presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești
  destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din
  partea JO GRUP . restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul
  din următoarele cazuri: ) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi
  permite 1) JO GRUP . să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este
  ilegală, iar Dumneavoastra vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal,
  solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3) JO GRUP . nu mai are
  nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar
  Dumneavoastra le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
  drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se
  verifică dacă drepturile legitime ale JO GRUP . prevalează asupra drepturilor
  Dumneavoastra.; JO GRUP . va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost
  divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu
  excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune
  eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă
  veți solicita acest lucru;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele
  Dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate
  către JO GRUP ., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate
  fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
  în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie
  transmise direct de la JO GRUP . la alt operator atunci când acest lucru este
  fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația
  particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor
  Dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza
  respectivelor dispoziții;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
  automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de
  Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta
  legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de JO GRUP . pe
  baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

JO GRUP a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor,
actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele
dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat,
utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau
pierdere accidentală.
Toți angajații și colaboratorii JO GRUP ., precum și orice terțe părți care
acționează în numele și pe seama JO GRUP . sunt obligați să respecte
confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile
prezentei Politici.

Site-ul JO GRUP folosește identificatori de tip Cookie. Detalii citiți pe pagina Politica
de utilizare Cookie-uri
DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
JO GRUP este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală
asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii,
ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.
Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate
anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către JO
GRUP
Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau
publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al JO
GRUP . Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă,
distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor
publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al JO GRUP


ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor
modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului JO GRUP . Prin urmare,
este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul JO GRUP .dacă nu sunteți de acord cu
astfel de modificări.

Precizari

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dumneavoastra. personale
vor fi prelucrate de JO GRUP, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu
Caracter Personal.
Vă mulțumim!


  Sunt de acord cu procedurile GDPR.